Curriculum vitae

Jméno a příjmení: Jiří Schlosser
Datum narození: 1984
Trvalé bydliště: Dačice
Telefon: + 420 607 210 678
E-mail: j.schloss@seznam.cz
   
   
Vzdělání: 2006-2012 Fakulta výtvarných umění
Vysoké učení technické v Brně
Rybářská 13/15, 603 00 Brno
Ateliér sochařství II.
Vedoucí ateliéru: prof. ak. soch. Jan Ambrůz
   
2007-2009 Doplňující pedagogické studium
Ústav společenských věd
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95, 602 00 Brno
   
2003-2006 Střední uměleckoprůmyslová škola
sv. Anežky České
Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov
Obor: Kamenosochařství
   
1995-2003 Gymnázium Dačice
B. Němcové 213/V, 380 01 Dačice
   
Stáž:
2011 Kunsthochschule Mainz
Německo
   
Samostatné výstavy:
2015 Značka, předzahrádka galerie Jiří Putna, Brno
2014 Šliník a Šamolepka, galerie Jiří Putna, Brno
2011 v kruhu, galerie amb, Hradec Králové
   
Skupinové výstavy:
2016 Badespass, Hůrky u Nové Bysřice
2012 Na přechodu, Městské muzeum a galerie – Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Konkrétní podzim 2012, Hradec Králové
Diplomanti FaVU 2012, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Podzámčí, ateliérová výstava AS2, Slavkov u Brna
Výstava studentů FaVU VUT v Brně v rámci autorského site-specific projektu Domov dobrovolného otroctví ve spolupráci divadelní fakulty JAMU a jeskyně Výpustek
2011 Džumadžy, Galerie jiří Putna, Luční 54, Brno
Něžná louka, Galerie jiří Putna, Luční 54, Brno
Ausrastern!, Jockel-Fuchs-Platz, Mainz, Deutschland
2010 USAS2/2, Malá Amerika-Hybešova1,Brno
2009 USAS2, Malá Amerika-Hybešova1,Brno
ČAS NÁPLAVKY, (A)void Gallery, Praha 2
2008 15 let FaVU, galerie Aula, Brno
   
Kurátorské projekty:
2012 Větrník, Galerie jiří Putna, Luční 54, Brno
   
Sympozia:
2007-2014 Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
2009-2016 Sochařsko- řezbářské sympozium, Dačice